Handboek Appartementencomplex: Veiligheid en Leefbaarheid

De bewoners van het wooncomplex Calandria hebben te maken met allerlei problemen rondom Veiligheid en Leefbaarheid, denk aan criminaliteit, prostitutie, aantrekkingskracht coffeeshopboot, hangjongeren, files, fijnstof, geluidsoverlast, gevaar/veiligheid tankstations en nog veel meer. Al deze problemen hebben ook impact op de rest van de omgeving. Om deze reden is een handboek opgesteld, dat ook beschikbaar wordt gemaakt voor andere wooncomplexen in de omgeving.

Dit handboek kan worden gebruikt, om :

 1. verschillende partijen (zoals gemeente, bewoners, grondeigenaar, projectontwikkelaars) te informeren hoe samenwerking leidt tot verbetering van veiligheid en leefbaarheid
 2. een goed fundament te creëren voor veiligheid en leefbaarheid binnen een wooncomplex
 3. de samenwerking tussen wooncomplexen te verbeteren voor meer veiligheid en leefbaarheid in de omgeving
 4. beheerkantoren te informeren hoe bij te dragen aan verbetering veiligheid en leefbaarheid
 5. bewoners te informeren hoe zij zelf aan een veilige en leefbare omgeving kunnen bijdragen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding: Het ontstaan van het handboek

Hoofdstuk 1 – Het Fundament

 1.      Problemen bij een appartementencomplex
 2. De grote spelers bij probleemaanpak
  1. De Vereniging van Eigenaren
  2. Stadsdeelkantoor Laak
  3. Gemeente Den Haag
  4. Projectontwikkelaar en grondeigenaar
  5. Huurcommissie
  6. Beheerkantoor
 3. Veiligheid en leefbaarheid
  • Regels en afspraken  
  • Samenwerking
  • Prive terrein
  • Openbare ruimt
  • Gemeente Den Haag
  • Stadsdeelkantoor
  • Wooncomplex
  • VVE
  • Grooteigenaar
  • beheerkantoor
  • Huurcommissie
  • Grondeigenaar
  • Projectontwikkelaar
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Samenvatting

Hoofdstuk 2 – Wooncomplex Calandria

2.1.      Inleiding

2.2.      VVE: Bestuur en Organisatie

            2.2.1: politieke belangen bestuursleden

            2.2.2: Functieprofielen

2.3.      Huismeester

2.4.      Beheerkantoor

2.5.      Beheer wooncomplex

2.5.1: Problemen wooncomplex

2.5.2: Aanpak problemen wooncomplex

2.5.2: Goed beheerkantoor

2.6.      Beheer bewonersparkeerdek

2.4.1: Problemen bewonersparkeerdek

2.4.2: Aanpak problemen bewonersparkeerdek

Hoofdstuk 3 – Bedrijventerrein

 •      Inleiding
  •      Problemen bedrijventerrein
  •      Aanpak problemen bedrijventerrein (afspraken bedrijventerrein)
  •     

Hoofdstuk 4 – Communicatie

4.1.      Online Communicatie

4.2.      Bewonersappgroep

4.3.      Bewonersplatform online

4.4.      Openbare ruimte

Hoofdstuk 5 – De Controlerende Functie

 •      Signaleren van problemen
  •      Controlefunctie op veiligheid en leefbaarheid
  •      Vastleggen van informatie

Hoofdstuk 4 – Cases

INHOUDSOPGAVE

Inleiding: Het ontstaan van het handboek

Hoofdstuk 1 – Het Fundament

 1. Veiligheid en leefbaarheid
 2. Regels en afspraken
 3. Samenwerking
 4. Prive terrein
 5. Openbare ruimte
 6. Gemeente Den Haag
 7. Stadsdeelkantoor
 8. Wooncomplex
 9. Grondeigenaar
 10. Projectontwikkelaar
 11. Rollen en verantwoordelijkheden
 12. Samenvatting

Hoofdstuk 2 – Wooncomplex Calandria

 1. Inleiding
 2. VVE: Bestuur en Organisatie
 3. Beheer wooncomplex
 4. Beheer bewonersparkeerdek

Hoofdstuk 3 – Bedrijventerrein

Hoofdstuk 4 – Communicatie

Online Communicatie

Bewonersappgroep

Bewonersplatform online

Openbare ruimte

Hoofdstuk 3 – De Controlerende Functie

 1. Signaleren van problemen
 2. Controlefunctie op veiligheid en leefbaarheid
 3. Vastleggen van informatie

Hoofdstuk 4 – Cases