Case 1: Probleemsituatie Bedrijvenparkeerterrein

Foto’s probleem bedrijvenparkeerterrein

Het Calandria gebouwencomplex is een enorm complex bestaande uit een wooncomplex, een bedrijvengedeelte en een privé-parkeerterrein.

Dit gebied wordt omringd door bedrijven. Een aantal van deze bedrijven veroorzaken overlast. Zo hebben twee garagebedrijven hun schade auto’s geplaatst op het bedrijventerrein (foto’s 1 en 2). De ander heeft ‘zijn gebied’ van het terrein met hekken omgeven.

Het gebied valt onder een herontwikkelingsproject en is eigendom van een grondeigenaar, die ook de projectontwikkelaar is.

In augustus 2020 is melding gemaakt van deze situatie bij de gemeente, maar de situatie is nog niet opgelost.

Volgens gemeente Den Haag is het de taak van de grondeigenaar om slagbomen te plaatsen en omdat de slagbomen regelmatig vernield worden is het advies om ook camerabewaking op het parkeerterrein te plaatsen. Als de slagbomen geplaatst zijn, kan de gemeente de problemen op het terrein aanpakken. Het advies van de gemeente is om daarna te monitoren. Omdat de plaatsing van slagbomen vertraging heeft ondervonden, ervaren bewoners problemen.

Vragen

1: Bij de oprit van het parkeerterrein, staan er borden (zie foto 3) die aanduiden dat het om een privéterrein gaat en dat er gehandhaafd mag worden door politie. De politie handhaaft niet; volgens de wijkagent kan dit niet, omdat er geen slagbomen zijn. Bij het uitschrijven van parkeerboetes, zal de rechter deze zaak afwijzen omdat er onvoldoende beveiliging is van het parkeerterrein. Niet iedereen is het met deze mening eens. Hoe wordt hier juridisch naar gekeken?

2: De gemeente vraagt de grondeigenaar om slagbomen en camera’s te plaatsen op het parkeerterrein. De grondeigenaar werkt hier aan, maar het proces neemt tijd in beslag. Ondanks dat de politie op het bewonersparkeerdek optreedt, blijven de problemen toenemen op het parkeerterrein; er verblijven daklozen, hangjongeren van de koffieboten komen met auto’s, er wordt met drugs gedeald, grof vuil neemt toe.

2a: Wat is de rol van de gemeente met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid tbv bewoners?

2b: Wat is de rol van de grondeigenaar/projectontwikkelaar mbt veiligheid en leefbaarheid tbv bewoners?

2c: Hoe kan samenwerking tussen beide partijen helpen een goede oplossing te bieden aan dit (langdurig) probleem?

3: Welke vervolgstappen zijn nodig om de huidige problemen op te lossen?

4: Welke vervolgstappen zijn nodig om herhaling in de toekomst te voorkomen?