Case 1: Probleemsituatie Parkeerterrein

Foto’s probleem bedrijventerrein

Het Calandria gebouwencomplex is een enorm complex bestaande uit een wooncomplex, een bedrijvengedeelte en ook een parkeerterrein.

Het gebied van het parkeerterrein is omgeven door bedrijven. Twee garagebedrijven plaatsen hun schade auto’s op het bedrijventerrein (foto’s 1 en 2). Dit veroorzaakt overlast voor bewoners.

Het gebied van het parkeerterrein valt onder het herontwikkelingsproject CID. Ook is het parkeerterrein eigendom van een grondeigenaar, die tevens ook de projectontwikkelaar van het CID project is.

In augustus 2020 is melding gemaakt van deze situatie bij afdeling Woonoverlast van gemeente Den Haag. De melding is opgepakt door een Medewerkster Veiligheid en Leefbaarheid van gemeente Den Haag, die vanuit de gemeente ook betrokken is bij het herontwikkelingsproject CID. Zowel de gemeente als de grondeigenaar (projectontwikkelaar) worden door de bewoners gevraagd samen te werken om de veiligheid en leefbaarheid op het parkeerterrein te verbeteren. Echter, tot op heden is er weinig gebeurd. Hoe komt dit?

Volgens gemeente Den Haag is het de taak van de grondeigenaar om slagbomen en camerabewaking op het parkeerterrein te plaatsen. Als de slagbomen geplaatst zijn, wil de gemeente iets aan handhaving doen. De grondeigenaar heeft de slagbomen nog niet geplaatst.

Vragen

1: Als we kijken naar het parkeerterrein, dan staan er borden (zie foto 3) die aanduiden dat het om een privéterrein gaat en dat er gehandhaafd mag worden door politie. Als de politie mag handhaven, waarom doet de politie dat dan niet? Volgens de politie kan niet gehandhaafd worden, omdat de rechter de zaak zal afwijzen als er onvoldoende beveiliging is van het parkeerterrein. Is de reden van de politie juist of onjuist?

2: De gemeente vraagt de grondeigenaar om slagbomen en camera’s te plaatsen op het parkeerterrein. Omdat de grondeigenaar dit niet doet, blijven de problemen op het parkeerterrein voortduren. Hoe zou dit probleem het beste aangepakt kunnen worden?