Bewoners & Bedrijven

In een wijk waar appartementencomplexen en bedrijven zijn gevestigd kan het voorkomen dat door verschillende belangen bewoners en bedrijven tegen problemen aanlopen en hierdoor een situatie ontstaat, waarbij beide partijen tegenover elkaar komen te staan. Om de samenwerking te verbeteren is het voorstel om beide partijen de mogelijkheid te bieden om aan te geven waar ze tegenaan lopen.

Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een formulier / enquête Veiligheid en Leefbaarheid, waarbij o.a. de volgende vragen worden gesteld:

  1. Welke problemen ervaart u als bewoner/ondernemer in uw wijk?
  2. Wat heeft u nodig om deze problemen te kunnen aanpakken?
  3. Welke ideeën / voorstellen heeft u voor verbetering in uw wijk?

De gemeente kan aan de hand van deze informatie zien :

  1. waar bewoners en bedrijven tegenaan lopen en waar goede oplossingen voor gevonden moeten worden
  2. waar bewoners en bedrijven op één lijn met elkaar staan om te kunnen samenwerken.
  3. welke goede ideeën/voorstellen er zijn vanuit bewoners en bedrijven om de leefbaarheid te verbeteren.

De informatie kan worden verwerkt in een presentatie en aan bewoners en bedrijven worden gepresenteerd om de gezamenlijke aanpak te bespreken.