Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is vooral gericht op huurders van een woningcorporatie en behartigt de belangen van alle huurders van een appartementencomplex (een verzameling van één of meerdere wooncomplexen) of een deel van een wijk. Deze commissie bestaat uit een groep actieve huurders. In sommige gevallen werkt een bewonerscommissie samen met een huurdersorganisatie die de belangen van de huurders op corporatieniveau behartigt.

Vaak is een bewonerscommissie een informele vereniging, dat wil zeggen dat het geen rechtspersoon is en niet ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel. Is er wel sprake van een formele vereniging dan is een bewonerscommissie pas formeel als de huurders hiermee ingestemd hebben en als er een samenwerkingsovereenkomst is getekend.

De bewonerscommissie houdt zich vooral bezig met het beleid en het beheer van het eigen appartementencomplex (en niet over het algemene beleid van de woningcorporatie). De commissie praat met de woningcorporatie over zaken als het onderhoud, renovatie, sloop, servicekosten, energiezuinigheid, huurprijzen en leefbaarheid.

De rechten en plichten van een bewonerscommissie staan vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (de Overlegwet). Een bewonerscommissie heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht: het recht om informatie van de corporatie te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen).
  • Overlegrecht: de bewonerscommissie moet minimaal 1 x per jaar overleg hebben met de woningcorporatie.
  • Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid.
  • Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Is er geen bewonerscommissie aanwezig, dan kan de woningcorporatie ervoor kiezen om een bewonerscontactpersoon aan te stellen. Deze persoon kan een aantal taken van de bewonerscommissie op zich nemen, maar zonder de wettelijke rechten en plichten.

Zie ook de cursus Een bewonerscommissie opzetten.

Bron : Rijksoverheid, Woonbond