Eindverslag Onderzoek

Naar aanleiding van de problemen bij Calandria is een onderzoek gedaan naar de Veiligheid en Leefbaarheid bij Calandria. Hoe dit proces verloopt, is te vinden in het voortgangsoverzicht.

Eén van de adviezen uit het onderzoek Veiligheid en Leefbaarheid Calandria is om betrokken partijen met elkaar te laten samenwerken om de problemen op te lossen. Verloopt de samenwerking stroef dan is het advies de betrokken partijen niet te betrekken bij de herontwikkeling van het gebied Nieuw-Laakhaven, waar Calandria een onderdeel van is. Gebeurt dit wel, dan zullen de huidige problemen zich in de toekomst voortzetten en de problemen zich op nog grotere schaal afspelen.

In het eindverslag vindt u informatie over:

Hoofdstuk 1: het ontstaan van de problemen bij Calandria. Hoe zijn de problemen ontstaan, wie zijn de betrokken partijen, wat hebben zij gedaan om het probleem aan te pakken, wat waren de knelpunten

Hoofdstuk 2: samenwerking met stadsdeel Laak: de rol van stadsdeel Laak, hoe is de samenwerking verlopen met betrokken partijen, wat zijn de oplossingen.

Hoofdstuk 3: samenwerking tussen partijen en bewoners: welke samenwerking is er geweest tussen betrokken partijen en bewoners, welke vorm van communicatie, wat hebben bewoners en betrokken partijen geleerd van de situatie.

Hoofdstuk 4: verbetering veiligheid en leefbaarheid Calandria: in hoeverre is de veiligheid verbeterd, is er vertrouwen in de samenwerking met betrokken partijen om de veiligheid in stand te houden, nu en in de toekomst.

Hoofdstuk 5: de rol van betrokken partijen bij de herontwikkeling: wat is hun rol bij de herontwikkeling, wat is hun inbreng in veiligheid en leefbaarheid in het ontwikkelgebied waarvan Calandria een onderdeel is.

Het eindverslag komt tot stand aan de hand van een vragenlijst en gesprekken met BKS, VvE Calandria en RBA, Puur Beheer, Atrium, Stadsdeel Laak en de bewoners.

Op basis van deze informatie komt de conclusie tot stand.