Functieprofielen bestuursleden

Voorzitter VVE bestuur Wonen

De voorzitter vormt samen met de penningmeester en secretaris het bestuur van de VVE wonen en werkt in opdracht van de de VVE (bestaande uit woningeigenaren en huurders vertegenwoordigt door Van ’t Hof Rijnland).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Is verantwoordelijk voor een goede en zorgvuldige opvolging van het beleid ten behoeve van het wooncomplex Calandria.
 • Leidt de (jaarlijkse) VVE vergaderinen en draagt er zorg voor dat deze efficient verloopt.
 • Onderhoudt contacten met woningeigenaren, huurders, huurcommissie en Van ’t Hof Rijnland zodat hij goed op de hoogte is van wat er speelt binnen het wooncomplex Calandria.
 • Zoekt actief de samenwerking met de huurcommissie & Van ’t Hof Rijnland betreffende onderhoud aan het Calandria wooncomplex.
 • Onderhoudt contacten met o.a. gemeente (en projectontwikkelaar in verband met de herontwikkeling) om veiligheid en leefbaarheid te bevorderen en te behouden voor de bewoners van het wooncomplex Calandria.
 • Voert beleidswerkzaamheden uit ter verbetering van financiën, beheer, onderhoud van het gebouw (o.a. meerjarenonderhoudsplan) en wordt hierin geadviseerd door secretaris en penningmeester. Draagt zorg voor de tot standkoming van concrete voorstellen over eerder genoemde onderwerpen die ter stemming kunnen worden gebracht in de ALV waarin besluiten worden genomen die door het beheerkantoor ter uitvoering worden gebracht.
 • Aanspreekpunt op het moment dat klachten en meldingen van bewoners niet worden opgepakt en aangepakt. Onderneemt actie/escaleert naar gemeente en/of overige partijen.

Functie-eisen:

 • Netwerker die goede contacten onderhoudt met gemeente, overige partijen en de bewoners van het calandria wooncomplex.
 • Bij voorkeur een kandidaat die fysiek woonachtig is in het woonplex Calandria (niet via inschrijving).
 • Zonder instemming bestuur, niet betrokken bij politieke belangen of een politieke partij steunend, waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan die nadelig is voor de bewoners van het wooncomplex.
 • Kennis van het wooncomplex en de problematiek in het wooncomplex en de directe omgeving van het wooncomplex is een pré.

Profiel Secretaris

De secretaris vormt samen met de penningmeester en voorzitter het bestuur van de VVE wonen en werkt in opdracht van de de VVE (bestaande uit woningeigenaren en huurders vertegenwoordigt door Van ’t Hof Rijnland).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Zorgt voor de interne- en externe communicatie t.b.v. van het wooncomplex Calandria.
 • Zorgt voor een tijdige vertrekking van de agenda en eventuele stukken t.b.v. de VVE bestuursvergadering aan alle deelnemers van de vergadering.
 • Stel in samenspraak met de voorzitter en penningmeester agenda op t.b.v. de VVE bestuursvergadering.
 • Behandelt en verwerkt ingekomen stukken en zorgt voor de opvolging op deze stukken.
 • Maakt notulen van de bestuursvergadering en houdt de besluiten en actiepunten bij in een overzicht en zorgt voor opvolging op de actiepunten.
 • Adviseert de voorzitter over voorkomende onderwerpen.

Functie-eisen:

 • Bij voorkeur een kandidaat die fysiek woonachtig is in het Calandria wooncomplex (niet via inschrijving).
 • Enige secretariële ervaring.

Profiel Penningmeester

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het bestuur van de VVE wonen en werkt in opdracht van de de VVE (bestaande uit woningeigenaren en huurders vertegenwoordigt door Van ’t Hof Rijnland).

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de kas van de VvE en stelt de jaarrekening op.
 • Is verantwoordelijk voor de controle van de financiën van de VvE.
 • Controleert samen met de technische commissie de offertes (minimaal twee offertes per onderwerp) voordat deze in de bestuursvergadering worden ingebracht.
 • Geeft opdracht aan het beheerkantoor voor de uitvoering van de gegunde offerte.
 • Controleert de facturen op de gemaakte afspraken conform gegunde offerte.
 • Adviseert de voorzitter op voorkomende onderwerpen.

Functie-eisen

 • Enige ervaring op het gebied van kasbeheer, facturatie, offertebeheer en/of opmaak van jaarrekeningen is gewenst.
 • Bij voorkeur een kandidaat die fysiek woonachtig is in het woonplex Calandria (niet via inschrijving).
 • Affiniteit met MJOP (meerjarenonderhoudsplan) en bouw en techniek is een pré.

Profiel Technische commissie

De technische commissie werkt in opdracht van het VvE bestuur Wonen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Controleert of externe partijen de technische werkzaamheden binnen het wooncomplex Calandria correct en technisch goed zijn uitgevoerd conform gegunde offerte en de geldende veiligheidsvoorschriften.
 • Kan in samenwerking met het VvE bestuur Wonen besluiten om voorkomende (eenvoudige) werkzaamheden zelf uit te voeren in het kader van kostenbesparend werken.
 • Werkt nauw samen met de huismeester en het beheerskantoor BKS.
 • Adviseert het VvE bestuur Wonen op technische en onderhoudsonderwerpen

Functie-eisen:

 • Bij voorkeur een kandidaat die fysiek woonachtig is in het woonplex Calandria (niet via inschrijving).
 • Affiniteit met MJOP (meerjarenonderhoudsplan) en bouw en techniek is een pré.