Grondwater onderzoek

Hoe gezond is het grondwater voor bewoners?

Om antwoord op deze vraag te krijgen, zijn bij Provincie Zuid Holland documenten opgevraagd inzake PFAS bestrijdingsmiddelen in grondwater.

PFAS zit in duizenden producten die dagelijks worden gebruikt, zoals antiaanbak pannen, cosmetica, textiel en verf.  PFAS zit ook in bestrijdingsmiddelen van groente en fruit die terecht komen in het grondwater. De volgende documenten zijn opgevraagd:

 1. Documenten met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS
  bestrijdingsmiddelen in grondwater;
 2. Documenten met betrekking tot de verschillende soorten stoffen van PFAS bestrijdingsmiddelen in grondwater;
 3. Documenten inzake metingen die aantonen de aanwezigheid van PFAS bestrijdingsmiddelen in grondwater en de resultaten;
 4. Documenten die aantonen wat de reden is als de aanwezigheid van PFAS bestrijdingsmiddelen in grondwater dalen: geen informatie beschikbaar
 5. Documenten die aantonen wat de reden is als de aanwezigheid van PFAS bestrijdingsmiddelen in grondwater stijgen: geen informatie beschikbaar
 6. Documenten waaruit blijkt hoe metingen worden uitgevoerd;
 7. Documenten waaruit blijkt dat burgers klachten ervaren van PFAS
  bestrijdingsmiddelen in grondwater: op te vragen bij RIVM en GGD
 8. Documenten waaruit blijkt wat PFAS bestrijdingsmiddelen in het grondwater doen met het menselijk lichaam: op te vragen bij RIVM en GGD
 9. Documenten waaruit blijkt via welke manieren PFAS uit het grondwater het menselijk lichaam bereikt;
 10. Documenten die aantonen welke (type) bedrijven deze PFAS
  bestrijdingsmiddelen gebruiken: geen informatie beschikbaar
 11. Documenten waaruit blijkt dat deze bedrijven op de hoogte zijn dat hun bestrijdingsmiddelen PFAS bevatten: op te vragen bij Ctgb
 12. Documenten die aantonen hoe de Hoogheemraadschap handelt als PFAS grenswaarden dreigen te worden overschreden of zijn overschreden: link
 13. Documenten waaruit blijkt dat de Hoogheemraadschap informatie over PFAS in grondwater deelt met de overheid: link
 14. Documenten waaruit blijkt wat het handelen van de overheid is op informatie van de Hoogheemraadschap over PFAS in grondwater: link

De volgende documenten zijn ontvangen:

 • PFAS in bestrijdingsmiddelen link
 • verbeterde aanpak niet toetsbare stoffen link
 • Tweede Kamer vragen link
 • Vragen Groen Links/PVDA link
 • Protocol KRW 2019 link
 • Rapport : evaluatie totstandkoming tijdelijk handelingskader PFAS link
 • Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie link
 • Reducing the input of chemicals into waters link
 • PFAS in Nederlands grondwater link
 • Europe’s toxic harvest link
 • Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW link