Handreiking Veiligheid en Leefbaarheid Gemengd Wooncomplex

Deze handreiking biedt een overzicht van knelpunten die zich binnen en rondom een gemengd wooncomplex voordoen, geschreven vanuit een bewonersvisie. Voor vragen en meer informatie over deze handreiking mail naar beheervereniging@hotmail.com.