Idee herontwikkeling

VOORSTEL VOORZIENINGEN (inpandige woontorens)

Vraag & Voorstel

> Algemene beeldvorming

 1. Waar wil men naartoe met de herontwikkeling? Inpandige voorzieningen? Hoe doet men dit in wereldsteden?
 2. Hoe wil men dat bewoners gaan leven? Meer buitenshuis, meer binnen woontoren verblijven, een combinatie?
 3. Voor welke doelgroep is het bedoeld? Worden deze ook bij de gesprekken betrokken?

Woontoren

 • Bovenste deel woontoren richten op alleen ‘Wonen’
 • Onderste deel woontoren richten op Werken, Winkelen, Recreëren, Maatschappelijk
 • Werken: creëer werkgelegenheid in woontorens voor bewoners, dit is 1) minder belastend voor trein, bus, autowegen, 2) voorkom snelle uitstroom van bewoners, 3) creëer meer betrokkenheid bij bewoners, 4) laat enquêteren waar kennis en kwaliteit van bewoners liggen en breng werkgevers en werknemers dichter bij elkaar dmv (flexibele) bedrijfsruimte, kantoorruimte ZZP
 • Winkelen: makkelijk boodschappen doen binnen het gebouw: 1) online winkelen indoors (van werk je boodschappen op begane grond bij het winkelgedeelte ophalen en met de lift naar woongedeelte), 2) verminder boodschappen bezorgen van buitenaf, 3) enquête: wat voor soort winkels willen bewoners, wat is de koopkracht, etc
 • Recreëren: wat is de doelgroep die je wil aantrekken en creëer aantrekkingskracht door op de recreatiebehoefte in te spelen: gezellig eten, sporten, leren kano varen,  etc
 • Maatschappelijk:  ontwerp een gezellige ontmoetingsruimte voor bewoners. Beschikbaarheid van tv,  keuken, bibliotheek  (kooklessen, gezamenlijke bibliotheek, spelletjes, samen voetbal kijken, met ouderen iets gezelligs doen/handje helpen etc etc ). Een soort van dagelijkse ‘burendag’ creëren om de sfeer, veiligheid en leefbaarheid te bevorderen.

Ondergronds

 • Ondergronds parkeren : bedoeld voor bewoners, invalide parking, bedrijven, winkelend bezoek en iedereen die bij woontorens moet zijn om diensten te leveren (brengt meer leven in parkeergedeelte, goed voor veiligheid)
 • Maak bij ondergronds parkeren een ondergrondse verbinding naar de woontorens
 • Creëer eventueel ook ondergronds winkelen, sporten etc (voor meer levendigheid)
 • Ondergronds afval containers
 • Ondergronds diensten leveren

Veiligheid

 1. Verwijder koffieshopboten
 2. Maak van de 2 ‘uitgebreide’ tankstations aan de Calandstraat 3 simpele tankzuilen, en verplaats ze zover mogelijk naar voren de weg op (van de wooncomplexen vandaan) als tussentijdse stap om ze volledig te verwijderen.
 3. Woontoren: zorg voor goed Huishoudelijk Reglement (Wonen en Winkelen), duidelijke contracten met beheerkantoor, goede inpandige beveiliging en toezichthouder, goede veiligheid parkeren.
 4. Vraag: valt woontoren onder privé terrein, openbare ruimte of semi?

Creëer het verhaal

 • Hoe leeft de bewoner nu? Welke gemakken/ongemakken?
 • Hoe zou het in de nieuwe setting gaan leven? Welke gemakken blijven behouden, welke ongemakken verdwijnen (meer veiligheid en leefbaarheid, vermindering eenzaamheid ouderen, etc)