Inleiding Wooncomplex Calandria

Calandria Wooncomplex

De verbinding tussen privéterrein en wooncomplex

Het Calandria wooncomplex bevindt zich op een privéterrein. Het is een bedrijventerrein met op de 1e laag een parkeerterrein voor bedrijven en op de 2e laag een parkeerterrein voor bewoners. Het privéterrein, de bedrijven en het wooncomplex staan allen met elkaar in verbinding. Dit wil zeggen dat regels en afspraken van privéterrein en wooncomplex invloed hebben op elkaar en daarom op elkaar dienen te worden afgestemd.

Een goede afstemming krijg je door alle partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Ondanks dat er verschillende belangen zijn, moet duidelijk worden wat het grootste belang is voor alle partijen en dat die weg ernaartoe samen wordt bewandeld. Dit doe je door iedereen gezamenlijk te informeren en samen de stappen te maken.

Het helpt als een VVE bestuur hierin samenwerkt en als een beheerkantoor met goede kennis en ervaring bijdraagt. Het is ook handig als er een chatgroep voor bewoners is en als een webpagina wordt aangemaakt waar iedereen de voortgang kan volgen. Hoofdstuk 2 laat zien hoe via een goede interne organisatie de verbinding kan worden gemaakt.