Melding Milieu

Melding maken over bodemsanering, lekkende tanks, lozing afvalwater, stankoverlast, verstopt riool en gevonden dieren.

Laat u grond of grondwater saneren? Meld uw plannen bij de gemeente. De Wet bodembescherming (Wbb) beschrijft hoe bodemverontreiniging kan worden voorkomen en verminderd. Ook bepaalt de wet hoe bodemverontreiniging moet worden onderzocht en gesaneerd en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Overbodige of lekkende tanks melden. Ondergrondse tanks die niet meer gebruikt worden, kunnen de bodem verontreinigen. Ze moeten daarom verwijderd worden. U moet dit melden bij de gemeente.

Lozing afvalwater gevelreiniging melden. Bij het reinigen van gevels komt afvalwater vrij. Om dit water in het riool te mogen lozen heeft u een melding Besluit lozen buiten inrichtingen met aanvraag maatwerkvoorschrift nodig. Meld uw afvalwaterlozing minimaal 8 weken van te voren.

Stankoverlast door rioollucht melden. Stank uit het riool is erg vervelend. Als u buiten op straat last heeft van rioollucht, kunt u dit melden aan de gemeente. Als u binnen last heeft van rioollucht, moet u hiervoor zelf een loodgieter inschakelen.

Verstopt riool melden. Een verstopte riolering is vaak erg vervelend. U kunt last hebben van stank en vuil. Meld verstoppingen in het riool in de openbare ruimte bij de gemeente.

Gevonden dieren melden. Heeft u een dier gevonden? Afhankelijk van welke diersoort het is, kunt u contact opnemen met 1 van onderstaande organisaties. De gemeente is wettelijk verplicht ‘gevonden huisdieren’ 14 dagen op te vangen. Haalt de eigenaar het dier niet op binnen deze periode, dan draagt de gemeente het dier over aan de dierenopvang waar het verblijft.