Melding Openbare Ruimte

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding.

Hondenpoep melden. Ligt er hondenpoep op straat? Dit kunt u melden met het formulier Melding Openbare Ruimte.

Rattenoverlast melden. Heeft u last van ratten in uw omgeving? Meld dit dan bij de gemeente. Ook als u maar 1 rat heeft gezien, is het belangrijk om een melding te doen. Die ene rat hoeft geen probleem te zijn. Maar kan wel een signaal zijn dat er in de buurt een (te) grote groep ratten is. Of dat er een probleem is met zwerfafval. Daarom is melden altijd zinvol.

Kapotte fontein melden. Water kan de stad verfraaien. Fonteinen maken de openbare ruimte aantrekkelijker en zorgen voor een levendig straatbeeld op pleinen of parken. Ziet u een kapotte fontein? Geef dit dan door aan de gemeente.

Kapot straatmeubilair melden. In Haag is veel straatmeubilair. Denk aan lantaarnpalen, afvalbakken en bankjes die op of langs de openbare weg staan. Maar ook een anti-parkeerpaaltje (‘Hagenaartje’) is straatmeubilair. Ziet u schade aan straatmeubilair? Of ziet u dat het vies is of beklad? Meld dit dan bij de gemeente.

Kapot speeltoestel melden. Op veel plaatsen in Den Haag staan speeltoestellen. De gemeente Den Haag wil speelplekken schoon, heel en veilig houden. Ziet u een kapot, beschadigd of vervuild speeltoestel? Meld dit bij de gemeente.

Schade aan kunstwerk melden. Ziet u een beschadigd kunstwerk aan de openbare weg? Bijvoorbeeld een standbeeld of monument? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente zorgt dat de schade hersteld wordt.

Kapotte vlag of vlaggenmast melden. Ziet u een kapotte vlag of vlaggenmast in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Graffiti en posters in de openbare ruimte melden. Graffiti en wildgeplakte posters maken een straat rommelig en onverzorgd. Ziet u graffiti of posters in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld op afvalbakken, bankjes, scootmobielhuisjes, lantaarnpalen, of muurtjes in parken? Meld dit dan bij de gemeente.

Graffiti laten verwijderen van uw pand. Heeft u overlast van graffiti, posters of stickers op uw huis of pand? Meldpunt Graffiti zorgt ervoor dat deze gratis worden verwijderd.

Beschadigd of verdwenen putdeksel melden. Ziet u een kapot putdeksel? Of is het putdeksel helemaal verdwenen? Dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Meld het daarom zo snel mogelijk bij de gemeente.

Collecte melden. Wilt u geld, goederen of kleding inzamelen voor een goed doel? Dan moet u daarvan een melding doen.

Evenement melden. Organiseert u een evenement? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Als u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een feestje met buren op het plein, in het park of op straat dan is een melding voldoende.

Incidentele nachtontheffing melden. Heeft u een horecabedrijf in categorie 2 (middel)zwaar en wilt u een keer langer open blijven? Dat kan via een melding incidentele nachtontheffing (verlaatje), uiterlijk 7 werkdagen van tevoren.

Storing stadsklok melden. In Den Haag staan 66 stadsklokken. Ziet u een kapotte stadsklok? Meld dit dan bij de gemeente.

Stolperstein laten plaatsen. Wilt u een Stolperstein laten plaatsen in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kunt u doen door een online formulier in te vullen.

Verzakte straat of stoep melden. Ziet u een verzakte stoep of kapotte straat? Meld het bij de gemeente. De gemeente lost het probleem dan zo snel mogelijk op.