Melding Sociaal

Melding maken over fraude met bijstandsuitkering, discriminatie, verdringing op de arbeidsmarkt, kindermishandeling, Wmo-melding.

Fraude met bijstandsuitkering melden. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Verdringing op de arbeidsmarkt melden. Zoekt u werk of heeft u werk en vermoedt u dat u door bepaalde omstandigheden geen werk vindt of uw baan kwijtraakt? Of bent u werkgever en merkt u dat uw bedrijf last heeft van bepaalde regelingen voor de arbeidsmarkt? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Verdringing.

Wmo-melding doen. Soms kunt u niet alles meer zelf doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom. Vraag eerst familie, vrienden of buren om hulp. Heeft u meer hulp nodig? Doe dan een Wmo-melding. De gemeente kijkt samen met u naar hulp. Zoals hulp bij het huishouden of bij vervoer. Zo kunt u zelfstandig wonen en erop uit.

Meld kindermishandeling. Als u met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan u vertellen op welke signalen u moet letten, en u helpen om de ernst van de situatie in te schatten.

Antidiscriminatiebeleid. Iedereen die in Den Haag woont, moet mee kunnen doen in de samenleving. Hagenaars mogen daarbij niet worden gehinderd of beperkt door onrechtmatig onderscheid, ongelijke behandeling of uitsluiting. Maakt u dit mee? Meld dit. U kunt rekenen op steun van de gemeente.