Melding (ver)bouwen

Melding maken over overlast bouwwerkzaamheden, illegale bouw, verwijderen asbest, bouwschade, inzien bouwtekeningen.

Overlast van bouwwerkzaamheden melden. Heeft u tijdens bouwwerkzaamheden overlast van geluid of trillingen? Meld het bij de gemeente.

Illegale bouw melden. Voert iemand in uw omgeving illegale bouwwerkzaamheden uit? Meld het bij de gemeente.

Asbest verwijderen melden. Als u asbest gaat verwijderen dan moet u dit aan de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

Bouwschade melden. Is tijdens bouwwerkzaamheden door de gemeente aan een object of gebouw schade ontstaan aan uw huis, tuin of ander bezit? En is de gemeente verantwoordelijk voor deze bouwwerkzaamheden? Meld dit dan bij de gemeente.

Achterstallig onderhoud aan woning melden. Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen om erin te mogen wonen. Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan bij de gemeente.