Melding Wonen

Melding maken over woonoverlast, achterstallig onderhoud, overlast bedrijf, kakkerlakkenoverlast.

Woonoverlast melden. Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Of is er sprake van overbewoning of illegale kamerverhuur? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.

Achterstallig onderhoud aan woning melden. Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen om erin te mogen wonen. Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan bij de gemeente.

Ongedierte melden. Heeft u overlast van ongedierte? Zoals ratten, wespen of eikenprocessierupsen. Kijk of de gemeente u kan helpen.

Overlast van een bedrijf melden. Heeft u last van geluid, stank of licht van een bedrijf? Meld dit dan aan de gemeente. De meldingen worden namens de gemeente behandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (de ODH).

Huisnummer aanvragen. Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u geen eigen huisnummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente.

Fraude met bijstandsuitkering melden. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Aanschrijving pand, informatie opvragen. De gemeente kan een eigenaar van een pand verplichten zijn pand binnen een bepaalde tijd op te knappen. Dat gebeurt met een zogenoemde aanschrijving. Wilt u weten of er een aanschrijving op een bepaald pand ligt? Dan kunt u hierover informatie opvragen.

Kakkerlakkenoverlast melden. Heeft u last van kakkerlakken in uw woning? Meld dit dan bij de gemeente. Huurt u een huis van een woningcorporatie? Meld de overlast dan niet bij de gemeente, maar neem dan contact op met uw woningcorporatie.