Melding Parkeerterrein

Empty parking lots, aerial view.

Meldingen parkeerterrein doorgeven

  • Wie doet wat?

BKS beheer beheert het parkeerterrein (bewonersparkeerdek en bedrijventerrein). Zij regelen het onderhoud van de slagbomen en hebben toegang tot de camerasystemen.

Shurgard beheert de eigen camerasystemen.

De coördinatie van het terrein ligt bij bestuurslid Veiligheid & Leefbaarheid (Vania Hoesein). Meldingen die bij de coördinator binnen komen worden neergelegd bij de juiste partij. Daarna controleert de coördinator of meldingen zijn afgehandeld.

  • Melding maken

Voor alle meldingen geldt, dat datum en tijdstip van de gebeurtenis bij de slagboom moeten worden doorgegeven.

  • Soort meldingen
  1. Autobestuurder die andere auto’s toegang geeft tot het terrein.
  2. Auto’s die meeliften en achter bewoners aan in- en uitrijden
  3. Een onbekende auto op je parkeervak. Geef het kentekennummer/nummerbord door en vermeld datum en tijdstip van binnenkomst
  4. Voertuigen die grof vuil storten achter op terrein
  5. Het achterlaten van een (wrak)auto

Geef deze info via de app door aan de coördinator, zodat de melding wordt opgenomen in het online logboek. Als datum en tijdstip bij slagboom bekend zijn, dan controleren BKS en Shurgard de camerabeelden en nemen actie. De afhandeling wordt door de coördinator vastgelegd in het online logboek.