Politie samenwerkingsverband

Het probleem

Het gebied Nieuw-Laakhaven bestaat uit hoogbouw. Dit betekent dat veel bewoners in een klein gebied met elkaar samenleven, wat ook betekent dat het stadsdeelkantoor middelen nodig heeft om in dit gebied goed te kunnen handhaven. Als dat niet het geval is, dan wordt slim samenwerken een noodzaak.

Het Calandria complex met ca 135 appartementen, bevindt zich op een privĂ© terrein waar sprake is van veel overlast van auto’s, hangjongeren, daklozen en autogaragebedrijven. De VVE-beheerkantoren kunnen dit probleem niet alleen aan. Het gevolg is een opeenstapeling van problemen, wat gevolgen heeft voor de bewoners, de beheerders en de gemeente.

De aanpak

Een samenwerking tussen VVE-beheer en de politie maakt het haalbaar om de problemen aan te pakken. Het VVE-beheer weet welke problemen spelen, maar mist de schakel naar een politie agent om de laatste stap van het probleem aan te pakken. Dit is op te lossen door een politiemedewerker aanspreekpunt te maken voor de VVE-beheerders van wooncomplexen in het gebied. De politiemedewerker weet wat er speelt bij VVE-beheerders en kan zo sneller handelen. En VVE-beheerders hebben een vast aanspreekpunt bij de politie, waar ze advies en om hulp kunnen vragen.

Door deze vorm van samenwerken wordt op uniforme wijze kennis en aanpak onderling gedeeld en tot actie gebracht. Ook wordt snel inzichtelijk wat zich in dit gebied afspeelt en hoe men dit in samenwerking met VVE beheerkantoren kan aanpakken.