Politieke belangen binnen VVE bestuur

Bij de totstandkoming van een goed VVE bestuur van een wooncomplex is het voor de VVE leden belangrijk om te weten welke bestuursleden betrokken zijn bij politieke partijen. Hierover moet openheid zijn. Is hier geen openheid over, dan kunnen politieke belangen boven de belangen van VVE-leden gesteld worden en kan dit uiteindelijk leiden tot ontwrichting binnen het wooncomplex, maar ook daarbuiten.

Ontwrichting

Deze ontwrichting wordt veroorzaakt doordat politieke belangen niet altijd aansluiten op de belangen van VVE leden. Als politieke belangen voorop worden gesteld, kunnen VVE leden tot een besluit worden beïnvloed. Dit komt tot stand bijvoorbeeld door de leden 1) deels informatie te verstrekken, 2) door informatie achter te houden die voor VVE leden van belang zijn. Deze situatie heeft niet alleen invloed op de (financiële) positie van VVE leden, maar ook op hun leefomgeving, zowel binnen als buiten het wooncomplex.

Gevolgen

Doordat politieke belangen boven de belangen van bewoners/leden worden gesteld, ontstaan problemen voor bewoners, zoals op het financiële gebied, maar ook met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid, zowel binnen als buiten het wooncomplex. Een dergelijke situatie heeft ook impact op gemeente- en overheidskwesties: het kan voor escalatie zorgen. Als de gemeente wordt benaderd om hulp, maar deze niet kan bieden, raken bewoners het vertrouwen kwijt in de gemeente en overheid. Ook voor een politieke partij ligt een groot nadeel. Als een bestuurslid de belangen van een politieke partij voorop stelt en hiermee de VVE leden benadeelt, is het gevolg dat leden het vertrouwen kwijtraken in de integriteit van het bestuurslid én de partij.

De aanpak

Om alle bovenstaande redenen dienen bestuursleden vrijuit te (kunnen) spreken en openheid te geven over hun politieke voorkeur of functies. Het is van groot belang dat VVE leden weten welke bestuursleden politieke belangen hebben, zodat leden ervoor kunnen kiezen of zij zich bij die belangen willen aansluiten of niet. Op deze wijze draagt iedereen bij aan een goede en eerlijke samenwerking en kan op alle hierboven genoemde terreinen winst worden geboekt.