Stemmen in een VvE

Belangen en wensen van eigenaren

Eigenaren worden door de VvE vertegenwoordigd om hun gezamenlijke belangen te behartigen. De VvE kan de belangen en wensen van eigenaren goed uitvoeren als er voldoende stemmen zijn. Om voldoende stemmen te behalen, is het nodig dat alle eigenaren gaan stemmen of een machtiging meegeven (als zij niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn).

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Alle eigenaren mogen gaan stemmen op de VvE vergadering (ook wel genoemd de Algemene Leden Vergadering, ALV). Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen op de ALV moeten voldoende stemmen vertegenwoordigd zijn. In het splitsingsreglement staat hoeveel stemmen minimaal nodig zijn voor de VvE om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Minimaal aantal stemmen dat nodig is

Het minimaal aantal stemmen dat nodig is op de ALV om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, heet het quorum. Als het quorum niet gehaald wordt, kan de VvE geen rechtsgeldige besluiten nemen. Meestal moet minstens de helft van het totaal aantal stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het is dus belangrijk dat er bij ingrijpende beslissingen voldoende leden naar de ALV komen.

Wat gebeurt er bij onvoldoende stemmen voor een besluit?
Zijn er niet genoeg stemmen vertegenwoordigd? Dan is een 2e vergadering nodig die moet worden gepland tussen 2 tot uiterlijk 6 weken na de 1e vergadering. Deze nieuwe vergadering kan besluiten nemen, zelfs als het quorum niet aanwezig is.

Als er onvoldoende stemmen van eigenaren zijn, kan het betekenen dat de belangen van eigenaren niet of onvoldoende kunnen worden behartigd door de VvE.