Veiligheid bewoners appartementencomplex

In het Calandria appartementencomplex met 150 appartementen is sprake van een situatie waarbij de veiligheid van bewoners een discussiepunt is. Omdat er vanuit het CID project vele woontorens worden (bij)gebouwd, is het belangrijk om dit punt onder de aandacht te brengen en aan te pakken, nog vóórdat het aantal woontorens in het gebied toeneemt.

Case

In het Huishoudelijk Reglement van wooncomplex Calandria staat dat er geen spullen, fietsen e.d. op de galerijen en gemeenschappelijke ruimtes mogen worden geplaatst i.v.m. brandveiligheid en de vluchtroutes.

Door een klein aantal bewoners worden deze regels niet nageleefd en dit kan grote gevolgen hebben. Het beheerkantoor geeft aan dat de aanpak van deze bewoners een lastig punt is. De bewoners worden aangeschreven, daarna gaat het een week goed en de volgende week staan de spullen er weer. En dit gaat zo door. Deze situatie veroorzaakt veel onduidelijkheid, maar ook onrust onder de bewoners.

Er zijn 2 juridische interpretaties om dit probleem aan te pakken. De ene interpretatie houdt het probleem in stand. De andere interpretatie pakt het probleem aan.

Juridische interpretatie, nummer 1

Elke keer dat een bewoner actie onderneemt op het aanschrijven van een beheerkantoor, geeft de bewoner gehoor aan het verzoek. Als de week erop de bewoner dezelfde actie herhaalt, dan gaat het niet om dezelfde overtreding, maar om een nieuwe overtreding en moet er een nieuwe termijn gegeven worden. Het proces begint dan opnieuw. Een boete verstrekken is daarom niet mogelijk en zo blijft het probleem in stand gehouden.

Juridische interpretatie, nummer 2

Als bewoners er al schriftelijk op aangewezen zijn dat ze spullen plaatsen langs vluchtroutes en ze doen het vervolgens weer, dan zijn bewoners gewoon in overtreding. Dat kan het beheerkantoor duidelijk in een brief aan de betreffende bewoners laten weten: “Wij hebben u reeds eerder aangeschreven dat u spullen plaatst op plekken waar dat niet mag in verband met de veiligheid van alle bewoners. Wederom hebben wij moeten constateren dat u weer/nog steeds spullen plaatst langs de vluchtroute. Dit is de laatste keer dat wij u een waarschuwing sturen. Wanneer u bij herhaling nogmaals in overtreding bent, zullen wij u onverwijld beboeten.”

Met deze interpretatie wordt het probleem wel aangepakt.

Vraag

De veiligheid van bewoners heeft hoge prioriteit. Als interpretatie nummer 2 het probleem aanpakt, hoe kan dit vertaald worden naar een standaard aanpak ter toepassing op alle wooncomplexen voor vergroting veiligheid en leefbaarheid?