VvE Bestuur Calandria

Bij Calandria wordt de VvE gevormd door eigenaren van een appartement en Hof Rijnland, die grooteigenaar is en verhuurder van appartementen. Elke eigenaar heeft één stem en de grooteigenaar heeft meerdere stemmen.

Het bestuur wordt door de eigenaren gekozen. Het Calandria bestuur bestaat uit BKS Beheer die verantwoordelijk is voor het beheer, de administratie en de onderhoudswerkzaamheden van het wooncomplex en het parkeerterrein.

Eénmaal per jaar wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, waarvoor alle eigenaren worden uitgenodigd. Het bestuur legt daarin verantwoording af over zaken van het afgelopen jaar en presenteert de begroting en de winst- en verliesrekening.