VVE-leden (volmacht)

Hieronder kan men volgen welke acties ondernomen worden om Calandria en omgeving veilig en leefbaar te maken.


Update 17.05.22

  • Grof vuil zal niet dit weekend van het terrein worden verwijderd, omdat BKS een ander bedrijf heeft ingeschakeld, waarvan de planning nog niet duidelijk is.
  • Ik heb BKS gevraagd om een VVE vergadering te organiseren, zodat er actie kan worden genomen op zaken zoals o.a. coffeeshopboot, containerwoningen, handboek. Ook moeten de VVE-leden de kans krijgen om allerlei vragen te kunnen stellen.
  • Er zijn intussen 30 handtekeningen (volmachten) binnen. Het is onduidelijk of er nog meer VVE leden belangstelling hebben.
  • Leden vragen wat te doen tegen het hoge maandelijkse bedrag, wat nogal zwaar valt. Het beste is om BKS te bellen hierover. Kom je er met BKS niet uit, dan is het handig om met rechtsbijstand contact op te nemen; hou me op de hoogte.
  • Opgemerkt wordt dat BKS de eigenaren ook per brief had moeten informeren over de maandelijkse verhoging.
  • Er is mij gevraagd om te kijken of de onderhoudskosten voor het pand iets goedkoper kunnen, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

Update 16.05.22 : Containerwoningen

De gemeente wil in de 2e helft van dit jaar (!) starten met de bouw van
containerwoningen bij Leeghwaterplein (naast MegaStores en ROC Mondriaan). Dit zijn woningen die voor de komende 5 jaar beschikbaar worden gemaakt voor o.a. bewoners van jeugdzorg en statushouders. De gemeente wil via deze weg deze kwetsbare bewoners een veilige plek aanbieden. Wat zijn de gevolgen voor deze kwetsbare groep als zij geplaatst worden  in een aandachtsgebied met o.a. criminaliteit, hangjongeren en coffeeshopboten. En wat zijn de gevolgen hiervan voor de omgeving? In Amsterdam-Oost is een vergelijkbaar project opgestart. Het resultaat is te lezen in dit artikel “Zorgen om veiligheid in complex waar jongeren en statushouders wonen”.

De gemeente dient eerst een veilige omgeving te creƫren door de problemen hier aan te pakken, de coffeeshopboot te verplaatsen en meer politie en handhaving in te zetten om criminaliteit en prostitutie tegen te gaan.

>> Advies: containerwoningen bouwen op een veilige locatie. Welke
veilige locaties zijn beschikbaar om aan de gemeente voor te stellen?

Update 15.05.22

1. Maandelijkse kosten stijging

Vanwege het Meerjarenonderhoudsplan zijn de maandelijkse kosten voor sommige leden aanzienlijk gestegen. Vele leden waren hier niet van op de hoogte en vinden de kosten erg hoog. Om te kijken welke mogelijkheden en oplossingen er zijn, kunnen deze leden contact opnemen met BKS, Rob Simonis, mail: rob@bksbeheer.com, telefoon: 070-3865962

2. Coffeeshopboot The Happy Smile

De petitie is door 106 appartementen ondertekend. 90% van de bewoners vindt dat de coffeeshopboot moet worden verplaatst. Daarom moet de petitie als VVE-kwestie worden opgenomen. VVE leden kunnen gratis rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Deze verzekering onderzoekt de situatie en legt uit welke mogelijkheden er zijn voor onze VVE leden om deze kwestie aan te pakken: welke schade hebben leden ondervonden etc.

>> Advies: het is in voordeel van de leden als de petitie coffeeshopboot een VVE kwestie wordt en dat de VVE rechtsbijstandverzekering wordt ingeschakeld