Wijkinnovatie

Een ‘volledige en zelfstandige’ wijk, is een wijk die ontstaat doordat bewoners en bedrijven elkaar aanvullen in aanbod en expertise.

‘Volledig en zelfstandig’ = aanbod van wonen, werken, winkelen, leren

In kaart brengen : wat heeft deze wijk nodig? Op basis hiervan een selectie maken om nieuwe bewoners aan te trekken met de juiste expertise om de wijk ‘op poten’ te zetten en de huidige bewoners te trainen.

Bewonerskracht: bewoners in hun kracht laten door samen te kijken naar probleemoplossing, mee laten denken, hun het gevoel geven erbij te horen en belangrijk te zijn in het bijdragen aan het succes van hun eigen wijk.

Bewonersinspraak om bedrijven, organisaties en winkels aan te trekken voor meer veiligheid en leefbaarheid in hun wijk.

Stadsdeelkantoor : voorstel om vooral ook bewoners uit de eigen wijken te laten samenwerken met expertise medewerkers (uit andere gebieden die kennis delen).