Woning Huren

Huisvestingsvergunning aanvragen

Gaat u een woning huren? Dan heeft u in sommige gevallen een huisvestingsvergunning nodig. Vraag deze op tijd aan bij de gemeente. Gaat u de woning van een woningcorporatie huren? Dan regelt de woningcorporatie de huisvestingsvergunning. U hoeft dan zelf niets te doen.

Urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

Zoekt u dringend een huurwoning van een woningcorporatie (sociale huurwoning)? Schrijf u dan eerst in op Woonnet Haaglanden(externe link).

Staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? En lukt het niet om een woning te vinden? Alleen bij hoge uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en voorrang krijgen voor een woning. Meer informatie over deze urgentieverklaring vindt u op de site van Gemeente Den Haag.

Rechten en plichten van een huurder

Rechten – De huurder heeft recht op privacy en woongenot van de huurwoning, zonder overlast te hebben van de verhuurder. Als het woongenot vermindert door gebreken aan de huurwoning dan heeft de huurder recht op vermindering van de huurprijs. De verhuurder is verplicht de gebreken aan de huurwoning te verhelpen, tenzij de huurder zelf aansprakelijk is voor deze gebreken.

Plichten – De huurder is verplicht om de huurprijs aan de verhuurder te betalen, als dit niet (op tijd) gebeurt, dan is er sprake van wanprestatie. Ook is hij verplicht zich als ‘een goed huurder’ te gedragen, zoals bijvoorbeeld de verhuurder toegang tot de woning te geven voor het doen van reparaties. Als de huurder het contract beÃĢindigt dan moet de woning in oude staat opgeleverd zijn.

Meer informatie over rechten, plichten, huurovereenkomst, huurverhoging, opzegging van de huur en nog meer, vind je bij Advocaten.nl en het Juridisch Loket.

Huuradvies van het Huurteam

Wat kunt u doen als uw huurprijs te hoog is? U kunt zelf de Huurcommissie inschakelen of eerst advies vragen aan het Huurteam van de gemeente. Heeft u problemen met de verhuurder over de servicekosten of het onderhoud van de woning? Ook dan kunt u het Huurteam inschakelen.

Doorstroompremie aanvragen

Gaat u verhuizen en laat u een grote sociale huurwoning achter? Dan kunt u een doorstroompremie aanvragen bij de gemeente.

Verordening subsidie voorzieningen particuliere huurwoningen

Deze verordening beschrijft de subsidie die Hagenaars kunnen aanvragen voor het verbeteren van particuliere huurwoningen.