Woning Verhuren

Woning verhuren

Heeft u een woning die u tijdelijk of voor een langere periode wilt verhuren? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kamer verhuren

Wilt u alle kamers in uw woning verhuren? Of heeft u een kamer over die u wilt verhuren? Hou wel rekening met een aantal voorwaarden.

Vanaf 23 juni 2020 geldt er een ander beleid voor kamerbewoning. Er worden tijdelijk geen vergunningen gegeven om woningen om te zetten naar kamers om te verhuren. Aanvragen voor deze vergunning worden daarom geweigerd. Dit geldt totdat de gemeente een nieuw kamerbewoningsbeleid heeft vastgesteld. Kijk voor meer informatie in de gewijzigde Beleidsregel omzettingsvergunningen Den Haag 2020 (RIS305540)(externe link).

Vergunning tijdelijke verhuur particuliere koopwoning aanvragen

Heeft u een nieuwe woning gekocht en lukt het niet om uw oude woning te verkopen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw huis tijdelijk verhuren. U heeft daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Wanneer u toestemming krijgt, krijgt u een vergunning tijdelijke verhuur.

Verhuur van woning tijdens vakantie

In Den Haag is het verboden om uw woning of een deel ervan te verhuren aan toeristen.

Uitspraak Raad van State : Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State bepaald dat voor het verhuren van een woning aan toeristen een vergunning nodig is (een onttrekkingsvergunning). Dit geldt ook voor verhuur aan zakelijke bezoekers. Ook als u de woning maar 1 dag verhuurt, wordt dat gezien als het onttrekken van de woning aan de woningvoorraad (woningonttrekking).

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de gemeente.

Woning bouwkundig splitsen

Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen. De gemeente staat bouwkundig splitsen alleen in een beperkt aantal buurten en onder bepaalde voorwaarden toe. Zo blijven er voldoende woningen voor grotere huishoudens over.