Eindevaluatie

Bij de eindevaluatie worden vragen gesteld om te begrijpen hoe de problemen op het prive terrein hebben kunnen ontstaan en hoe herhaling kan worden voorkomen.

De vragen zijn:

 • Sinds wanneer zijn de problemen op het prive terrein ontstaan? Wat heeft deze problemen veroorzaakt?
 • Welke acties zijn genomen om deze problemen aan te pakken, door:
  • bewoners en bewoners VVE
  • beheerkantoor
  • grondeigenaar
  • gemeente
 • Welke afspraken zijn gemaakt eind 2020 en waar zijn ze vastgelegd?
 • Hoe is de voortgang van deze afspraken bijgehouden?
 • Waarom heeft Puur beheer geen ALV georganiseerd? Aan wie legt Puur beheer verantwoording af? Is Puur beheer ter verantwoording geroepen?
 • Waarom heeft het 8 maanden geduurd voordat Puur beheer kon worden ontslagen?
 • Wat is de rol van Atrium? Waarom zijn er klachten over Atrium over vertraging en niet reageren, zie leefbaarheidsonderzoek en eindverslag parkeerterrein (H 7.2)? Aan wie legt Atrium verantwoording af? Is Atrium ter verantwoording geroepen?
 • Communicatie tussen beheerkantoren verloopt niet goed, waardoor problemen niet kunnen worden aangepakt. Vraag: Wat is de reden van deze slechte onderlinge communicatie? Hoe kunnen wij dit in de toekomst voorkomen?
 • De beheerstructuur van het prive terrein leidt tot onduidelijkheid. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe wordt dit probleem aangepakt?
 • De Projectontwikkelaar lijkt soms vast te lopen in het nemen van acties waardoor stagnatie ontstaat. Vraag: Waar loopt de PO tegenaan, hoe kan de gemeente hierin verder helpen, is er een goede samenwerking tussen PO en Gemeente?
 • Klanten van Shurgard veroorzaken overlast zoals o.a.: 1) klanten storten hun vuil uit hun huurbox op het terrein, 2) klanten delen codes met anderen, waardoor onbevoegden toegang tot terrein hebben en (wrak)autos achterlaten. Vraag: Hoe pakt Shurgard deze problemen aan?
 • Wat hebben bedrijven gedaan om de veiligheid op het terrein te bevorderen:
  • Labs55
  • Shurgard
  • Lucardi
 • Autogaragebedrijven plaatsen hun (sloop)autos en autos van klanten overal op straat/openbare ruimte en op het bedrijventerrein. Er ontbreken goede afspraken om hierop te kunnen handhaven. Vraag: Wie moet dit probleem oppakken als het om autos gaat in de openbare ruimte? Waarom wordt dit probleem niet opgepakt?
 • Konak plaatst zijn autos achterin op het terrein omringd met hekken op verzoek van de juwelier Lucardi om de junks op afstand te houden ter beveiliging van hun medewerkers. Vraag: Wie moet het probleem van de junks aanpakken: Buurtpreventieteam, Jongerenwerk Plus? Waar komen deze junks vandaan? Van de koffieshopboten?