Ontstaan van het handboek

Vanwege de vele problemen op het priv├ęterrein en de moeizame wijze waarop gewerkt werd aan de aanpak, is besloten om een handboek te schrijven om een goed fundament te leggen, zodat niet alleen het wooncomplex Calandria, maar alle omringende wooncomplexen van dit handboek gebruik kunnen maken.

Welke problemen spelen zich af op het terrein?

Nadat in 2020 de problemen zodanig waren toegenomen, is door een bewoner een leefbaarheidsonderzoek gedaan en een logboek gestart. De bewoners werden op de hoogte gehouden via de voortgang. De gemeente heeft het onderzoek opgepakt en partijen uitgenodigd de problemen aan te pakken. Omdat de samenwerking met partijen stroef verloopt, wordt door bewoners een rondleiding op het terrein verzorgd aan gemeentelijke instellingen en raadsleden om aandacht te vragen voor de situatie.

De kennis die de afgelopen jaren is opgedaan om de problemen aan te pakken, is verwerkt in het handboek.