Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden hieronder zijn echte cases die nu spelen en om een oplossing vragen. Deze cases zijn toegankelijk gemaakt voor iedereen. Voor studenten (Bestuurskunde en Recht) is het een kans om hun kennis in te zetten en met oplossingen te komen om een ‘groenere’ samenleving te creëren met meer leefbaarheid en veiligheid.

In het gebied Nieuw-Laakhaven wordt gewerkt aan het CID herontwikkelingsproject. Met dit project wil gemeente Den Haag meer appartementencomplexen bouwen om te kunnen voldoen aan het huizentekort. Betrokkenen zijn o.a. Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente, de projectontwikkelaar en de bewoners. Het ontwikkelgebied ligt in een aandachtsgebied.

Case 1 : In een woongebied in Den Haag is een parkeerterrein die overlast veroorzaakt voor bewoners, omdat die vol staat met auto’s van garagebedrijven. Die auto’s van de garagebedrijven zijn niet toegestaan op het terrein, omdat het privé terrein is; er staan bij de oprit ook borden met privéterrein en wegsleepregeling. De gemeente wil hier niet handhaven, want zij vindt dat de grondeigenaar eerst slagbomen moet plaatsen. En de grondeigenaar wil geen slagbomen plaatsen, omdat het geen extra kosten wil maken, aangezien er op korte termijn plannen voor herontwikkeling zijn. Hierdoor blijft het probleem van het parkeerterrein voortduren. Lees verder.

Case 2 : De gemeente vraagt van grondeigenaar en bewoners om te betalen voor camerabewaking en slagbomen om het gebied te beveiligen. De bewoners zijn het er niet helemaal mee eens. Lees verder.