Herontwikkeling

De Voortgang Herontwikkeling bij Calandria is ook onderdeel van het onderzoeksverslag, (met voortgangsoverzicht, logboek en eindverslag). Contact: calandria@nieuwlaakhaven.com

Betrokkenen : Gemeente Den Haag, projectontwikkelaar en bewoners Calandria

————————————-

Calandria bevindt zich in een aandachtsgebied dat in herontwikkeling is. Gezien de huidige problemen is het van groot belang dat Calandria via burgerparticipatie betrokken wordt bij de ontwikkelplannen om de veiligheid en leefbaarheid te helpen verbeteren in het gebied. Hieronder informatie over de plannen en het voortgangsoverzicht.

Informatie CID Nieuw-Laakhaven

Voortgangsoverzicht

31.10.22 Vragen : 1) wat is de percentage koop- en huurverdeling? Als er meer wordt verhuurd, dan heeft dit een nadelig effect op de leefbaarheid bij een wooncomplex en op de woonomgeving omdat huurders minder binding hebben met de woonomgeving. Als er sprake is van een grooteigenaar, welke rol heeft deze in de aanpak van leefbaarheidsproblemen?

17.10.22. In de leefbaarheidsbijeenkomst met de gemeente waar o.a. bestuur Calandria aanwezig is, worden ook probleempunten als coffeeshop en containerwoningen meegenomen.

14.10.22 Bewoners hebben een uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten op 14 en 15 oktober om mee te denken en mee te praten over de herontwikkelingsplannen. Zie uitnodiging.

07.03.22 Presentatie herontwikkeling

04.10.21 Gemeente organiseert sessies voor herontwikkeling. Voorafgaand aan de sessies is deze vragenlijst gemaild naar de gemeente.

22.06.21 Vragen naar gemeente gestuurd ivm Voorlopig ontwerp havens CS: verzoek is ingediend voor organiseren rondvaarten in 2023.

a) Wat zijn de plannen van DSO in hoofdlijnen, zodat gekeken kan worden of 2023 haalbaar is? b)Wat voor impact zullen deze rondvaarten hebben op toerisme? c) Hoe zijn politie en handhaving op toename toerisme voorbereid? d) Zijn er voldoende parkeerplekken of zullen bewoners parkeerplekken hieronder lijden? e) Hoe wordt voorkomen dat het gebied overbelast raakt door stikstof, geluidsoverlast, toerisme? f) Wil men rust en groen in het gebied creëren of een toeristisch gebied… en wat betekent dit voor het beleid op stikstof, geluidsoverlast op omringende wegen zoals de Calandstraat?

17.06.21 Nota van Laakhavens. Vragenlijst DSO toegemaild.

11.06.21 Reactie van DSO op vragenlijst aandachtspunten.

06.05.21 In de LER is te zien hoe het zit met voorzieningen (nu en na de herontwikkeling) zoals groen, winkels, huisartsen, scholen etc in onze wijk.

06.05.21 Voor goede leefbaarheid bij herontwikkeling in het Calandriagebied met 3000 extra appartementen (ca 6000 personen), dient naar drugsbeleid Nieuw-Laakhaven te worden gekeken. Verzoek is neergelegd bij gemeente.

05.05.21 gesprekken gevoerd inzake voorzieningen en leefbaarheid. Gesprekken worden voortgezet.

05.05.21 LER (inzake voorzieningen) bij DSO opgevraagd én ontvangen.

21.04.21 Half mei/eind mei planbespreking ontwikkelplannen door Mybond met VvE Calandria (buurtparticipatie)

15.04.21 Mail met vragen naar Witteveen Bos over CID Milieu effectrapport (wat is de impact van de ontwikkelplannen op leefbaarheid in het gebied).

07.04.21 Mail is verstuurd naar DSO inzake aandachtspunten veiligheid herontwikkeling. Zie kopie tekst. Op 16.04.21 reactie DSO : de antwoorden op de vragen worden verzameld vanuit verschillende afdelingen. Terugkoppeling volgt.

27.03.21 Er is geen afstemmingsoverleg tussen gemeente (NvU) en mybond (ontwerpplan). Waarschijnlijk worden de plannen afzonderlijk van elkaar tot uitvoering gebracht.

17.03.21 Aan Mybond zijn ook vragen gesteld: werkt Mybond nauw samen met gemeente om ontwerpplan en NvU op elkaar af te stemmen? Hoe ziet de constructie wonen/bedrijven eruit (de huidige constructie is ingewikkeld). Hoe ziet de kostenverdeling eruit, is er een binnenterrein (prive of van gemeente), wat zijn de plannen voor parkeerterrein etc etc

02.03.21 Omdat de herontwikkeling een enorme impact zal hebben op de veiligheid en leefbaarheid van Calandria, is het advies om Calandria te betrekken bij de ontwikkelplannen. De volgende vragen zijn bij gemeente den haag neergelegd: 1. Hoeveel appartementencomplexen worden gebouwd in dit gebied? 2. Hoeveel woningen zijn dit in totaal? 3. Wat gebeurt er met de partydrugsboten? 4. Komt er een blowverbod in dit gebied? 5. Wat gebeurt er met het parkeerterrein van Calandria? 6. Wat voor bedrijven/winkels worden in dit gebied verboden (geen autogarages etc) of aangetrokken om leefbaarheid te vergroten? Op 15.03.21 zijn deze vragen beantwoord door DSO.

Calandria wordt geinformeerd door de gemeente over de ontwikkelplannen. Vania geeft een dringend advies aan de VvE-voorzitter om Calandria via burgerparticipatie te betrekken, omdat de ontwikkelplannen van de gemeente een te grote impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid van Calandria en haar bewoners.

25.02.21 Op 2 maart is bijeenkomst herontwikkeling laakhavens voor bewoners Laakhaven gebied.

20.02.21 Stadsdeelkantoor Laak organiseert voor Calandria infobijeenkomst over update veiligheid en leefbaarheid en herontwikkeling, waarbij ook Mybond aanwezig is. Vania was hier niet voor uitgenodigd.

16.02.21 De gemeente bevestigt dat Calandria wordt meegenomen in participatieproces herontwikkeling. De gemeente stelt een werkvorm vast met selecte groep omwonenden/belanghebbenden.

16.02.21 Gezien de huidige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen zijn er vragen wat de herontwikkeling betekent voor bewoners: wat gebeurt er met de partyboten die hangjongeren aantrekken, welke bedrijven worden aangetrokken (geen autobedrijven of bedrijven die hangjongeren aantrekken), wat gebeurt er met de veiligheid van het parkeerterrein als de bouw start, hoe heeft de projectontwikkelaar de huidige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen meegenomen in de ontwerpplannen, wat gebeurt er met verkeersdoorstroming, etc etc.

16.02.21 De projectontwikkelaar (Mybond) die betrokken is bij veiligheids- en leefbaarheidsproblemen bij Calandria heeft eind december 2020 de ontwerpplannen ingediend. De bewoners hebben hierin geen participatierol gehad. Wat zijn de mogelijkheden voor bewoners om te participeren in de plannen van de projectontwikkelaar?

16.02.21 Kunnen na de online bewonersbijeenkomst van 2020 nog vragen gesteld worden door bewoners? Antwoord: het is beter de volgende bijeenkomst af te wachten.

16.02.21 Vania stelt vragen aan stadsdeelkantoor Laak over de burgerparticipatierol van Calandria bij de herontwikkeling.

12.02.21 Vania kon niet aanwezig zijn bij de online bewonersbijeenkomst 2020. De nieuwe bijeenkomst wordt rond april 2021 gehouden; Vania ontvangt een uitnodiging.